ข้อตกลงและเงื่อนไข

ข้อตกลงและเงื่อนไข

ข้อตกลงและเงื่อนไข

 

บทนิยาม

"สินค้า" หมายความว่าสินค้าและ / หรือการให้บริการโดยผู้ขายใด ๆ ตามคำสั่งของลูกค้า

"ผู้ขาย" หมายความว่าบุคคลที่ได้รับการสั่งซื้อจากลูกค้า

"ลูกค้า" หมายความว่าบุคคลที่ บริษัท หรือ บริษัท วางคำสั่งซื้อกับผู้ขาย

 

การประยุกต์ใช้

ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้นำไปใช้กับการให้บริการหรือสินค้าใด ๆ โดยผู้ขายให้กับลูกค้า

 

การก่อตัวของสัญญา

สินค้าทั้งหมดที่ขายโดยผู้ขายจะขายภายใต้ข้อกำหนดมาตรฐานของผู้ขายและเงื่อนไขซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาของลูกค้ากับผู้ขาย ข้อตกลงและเงื่อนไขในการสั่งซื้อของลูกค้าหรือเอกสารอื่นที่คล้ายคลึงกันจะไม่ได้มีผลผูกพันกับผู้ขาย

 

ใบเสนอราคา

ราคาปริมาณและการส่งมอบตรงเวลาตามที่ระบุไว้ในใบเสนอราคาใดๆ ที่ไม่ผูกพันกับผู้ขาย พวกเขามีการประมาณการเชิงพาณิชย์เท่านั้นซึ่งผู้ขายจะทำให้ความพยายามที่เหมาะสมเพื่อให้บรรลุ

 

คำสั่งซื้อ

คำสั่งจะถือว่าได้รับการวางเมื่อ ที่ได้รับการยืนยันจากลูกค้า

 

ตารางเวลา

 ผู้ขายจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดเพื่อจัดหาบริการและวัสดุภายในเวลาที่ยกมา แต่เวลาจะไม่เป็นของสำคัญที่อยู่ในสัญญา

 

ความเสี่ยงในการสูญเสียและความเสียหาย

ความเสี่ยงของการสูญเสียหรือความเสียหายของสินค้าส่งผ่านไปยังลูกค้าเมื่อส่งสินค้าโดยไปรษณีย์หรือการส่งมอบให้กับมือของสินค้าไปแล้ว

 

ไม่มีการเปลี่ยนสินค้า ไม่มีการคืนสินค้า ไม่มีการคืนเงิน

การขายสินค้าทุกชนิดเป็นอันสิ้นสุด เนื่องจากความเสี่ยงของการสูญเสียความเสียหายต่อสินค้าผ่านไปยังลูกค้าเมื่อส่งสินค้าโดยไปรษณีย์หรือการส่งมอบให้กับมือไปแล้วจะไม่มีการเปลี่ยนสินค้า ไม่มีการคืนสินค้า ไม่มีการคืนเงิน

 

การยกเลิกการสั่งซื้อ

เมื่อสั่งซื้อสินค้าที่ได้รับการยืนยันจากผู้ขาย การสั่งซื้อสินค้าไม่สามารถยกเลิกได้

 

การจัดส่ง

บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนวิธีการจัดส่งแบบเดิมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าผู้ขายจะได้รับสิทธิในการเรียกเก็บลูกค้าสำหรับค่าใช้จ่ายในการส่งสินค้าอื่นๆ นอกเหนือจากค่าใช้จ่ายการจัดส่งทางไปรษณีย์ปกติใดๆ เมื่อลูกค้ามีการเปลี่ยนแปลงวิธีการจัดส่งสินค้าก่อนที่จะส่ง

 

ข้อสังเกต

หนังสือแจ้งการเขียนทั้งหมดที่จะทำหน้าที่ในหรือมอบให้กับลูกค้าจะถูกส่งหรือส่งไปยังสถานที่ของลูกค้าและจะได้รับการปฏิบัติในฐานะที่ได้รับเมื่อได้รับ

 

การสูญเสียหรือความเสียหายของสินค้า

ผู้ขายจะใช้ขั้นตอนที่เหมาะสมเพื่อให้แน่ใจว่าการป้องกันจากการสูญเสียความเสียหายของสินค้าที่ส่งมอบ

การรักษาความลับ

ทั้งสองฝ่ายจะต้องรักษาความเชื่อมั่นอย่างเข้มงวดและจะไม่เปิดเผยต่อบุคคลที่สามใดๆ ข้อมูลหรือวัสดุใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับคนอื่นๆ หรือธุรกิจอื่นๆ ซึ่งเข้ามาครอบครองของบุคคลนั้นและจะต้องไม่ใช้ข้อมูลดังกล่าวและวัสดุที่ไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรโดยบุคคลอื่นๆ บทบัญญัตินี้จะไม่ได้ แต่นำไปใช้กับข้อมูลหรือวัสดุที่เป็นหรือจะกลายเป็นความรู้สาธารณะโดยวิธีอื่นกว่าโดยการละเมิดโดยฝ่ายหนึ่งแก่ข้อนี้

 

กฏเกณฑ์ของภาระ

ผู้ขายจะไม่รับผิดชอบต่อการเรียกร้องใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากผลการดำเนินงานที่ไม่ปฏิบัติล่าช้าในการส่งมอบหรือมีความบกพร่องในสินค้าหรือสำหรับพิเศษทางอ้อมในทางเศรษฐกิจหรือเป็นผลสืบเนื่องการสูญเสียหรือความเสียหายใดอย่างไรก็ตามที่เกิดขึ้นหรืออย่างไรก็ตามที่เกิดไม่ว่าจะเป็นจากการใช้ความประมาทกับสินค้า

 

เหตุสุดวิสัย

ผู้ขายจะไม่ต้องรับผิดต่อลูกค้าสำหรับความสูญเสียหรือความเสียหายที่ได้รับความเดือดร้อนโดยลูกค้าเป็นผลโดยตรงของผู้ขายผู้รับเหมารายย่อยหรือรายชื่อเจ้าของจากผู้ตัวอย่างหรือบริการอื่นๆ หรือวัสดุที่ได้มาไม่สามารถที่จะดำเนินการ สัญญาในทางที่ตกลงกันด้วยเหตุผลของสาเหตุที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของตนรวมถึงการอุบัติเหตุ สงคราม จลาจล น้ำท่วม ไฟไหม้ ไฟดับ ล่าช้าในการขนส่งล่าช้าของไปรษณีย์หรือใดๆ สาเหตุที่ไม่คาดคิดหรือพิเศษอื่นๆ


TERMS & CONDITIONS

 

DEFINITIONS
“Goods” means any goods and/or services provided by the Seller as ordered by the Client
“Seller” means the person who received the order from the Client
“Client” means the person, firm or company placing an order with the Seller.


APPLICATION
These terms and conditions apply to any provision of services or goods by the Seller to the Client.


FORMATION OF CONTRACT
All Goods sold by the Seller are sold subject to the Seller’s standard terms and conditions which form part of the Client’s contract with the Seller. Terms and conditions on the Client’s order form or other similar document shall not be binding on the Seller.

 

QUOTATIONS
The prices, quantities and delivery time stated in any quotation are not binding on the Seller. They are commercial estimates only which the Seller will make reasonable efforts to achieve.


ORDERS
The orders will be deemed to have been placed when the confirmation received from the client.


TIMETABLE
The Seller will use its best endeavor to supply the services and materials within the quoted time but time will not be of the essence within the contract.RISK OF LOSS AND DAMAGE
The risk of loss or damage to the Goods pass to the Client upon the delivery by post or hand-to-hand delivery of the Goods.

 

NO EXCHANGES NO RETURNS NO REFUNDS
All sales of Goods are final. Since the risk of loss of damage to the Goods pass to the Client upon the delivery by post
or hand-to-hand delivery, there are no exchanges no returns and no refunds at any cost.

 

CANCELLATION
Once the Order confirmed by the Seller. They are not cancellable.


DELIVERY
The Company reserves the right to substitute conventional delivery methods without notice The Seller will be entitled to charge the Client for any expenses of delivery other than normal postage charges when the Client changes the method of delivery before sending Goods.


NOTICE
All written notices to be served on or given to the client shall be sent or delivered to the client’s place and shall be treated as having been given upon receipt.


LOSS OR DAMAGE TO GOODS

The Seller will take all reasonable steps to ensure the protection from loss, damage or destruction of the services or materials it supplies to the Client.


CONFIDENTIALITY
Both parties shall maintain strict confidence and shall not disclose to any third party any information or material relating to the other or the other’s business which comes into that party’s possession and shall not use such information and material without written permission by the other party. This provision shall not, however, apply to information or material which is, or becomes, public knowledge by means other than by breach by a party to this clause.


LIMITATION OF LIABILITY
The Seller shall not be liable for any claim arising out of the performance, non-performance, delay in delivery of or defect in the Goods nor for any special, indirect, economic or consequential loss or damage howsoever arising or howsoever caused whether from negligence use to the Goods.


FORCE MAJEURE
The Seller will not be liable to the Client for any loss or damage suffered by the Client as a direct result of the Seller, its sub-contractors or the list-owner from whom the sample or other service or material is derived being unable to perform the Contract in the way agreed by reason of cause beyond its control including accident, war, riot,
flood, fire, power failure, delay in transit, postal delay, or any other unexpected or exceptional cause or circumstance.