ซื้อบัตรของขวัญ

ซื้อบัตรของขวัญ

บัตรของขวัญนี้จะถูกส่งไปยังอีเมล์ของผู้รับ เมื่อท่านได้ทำการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว

ฉันเข้าใจและยอมรับว่า บัตรของขวัญไม่สามารถชำระเงินคืนหรือเปลี่ยนเป็นเงินสดได้